Održana regionalna konferencija u sklopu projekta ''Smanjenje neprihodovane vode u JIE''


Održana regionalna konferencija u sklopu projekta ''Smanjenje neprihodovane vode u JIE''

Dana 11. maja 2016. godine održana je regionalna konferencija u hotelu NH Danube u Beču, Austrija u okviru projekta ''Smanjenje neprihodovane vode u JIE'' pod nazivom ''Upravljanje smanjenjem neprihodovane vode u JIE''. Konferenciju su organizirali implementatori projekta Udruženje ''Aquasan mreža u BiH'' i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Regionalnoj konferenciji su prisustvovali predstavnici donatora, predstavnici pilot vodovodnih preduzeća iz Velike Kladuše, BiH (JKP ''Vodovod i kanalizacija''), Lipjana, Kosovo (K.U.R. ''Prishtina'') i Kochana, Makedonija (KJP ''Vodovod'') te predstavnici partnerskih preduzeća KP Vodovod i kanalizacija, Istočno Sarajevo (BiH), JKP 6. mart, Goražde (BiH),  K.U.R. Prishtina, Drenas i Podujevo (Kosovo), JP ''Solidarnost'', Vinica (Makedonija) i JPKD ''Komunalec'', Gevgelija (Makedonija). Pored toga, na konferenciji su učestvovali i regionalni eksperti, koji su angažovani u okviru projekta te predstavnici implementatora.

Opći cilj regionalne konferencije bio je unaprijediti trenutni status upravljanja smanjenjem neprihodovane vode u vodovodnih sistemima u JIE kroz promociju novih pristupa i metodologija.

Na regionalnoj konferenciji učesnici su se upoznali sa projektom, ciljevima, rezultatima i postignućima projekta. Prezentirani su pristupi, alati i preporuke za smanjenje neprihodovane vode.

Razmotreno je trenutno stanje upravljanja smanjenjem neprihodovane vode u JIE uključujući izazove sa kojima se susreću javna vodovodna preduzeća kao pružatelji usluga i jedinice lokalne samouprave kao njihovi osnivači. Predložene su odgovarajuće mjere unaprjeÄ‘enja, posebno u pogledu jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta te financijske i druge koristi, koje se mogu ostvariti kroz ovaj proces.

Na regionalnoj konferenciji potaknut je dogovor između učesnika o potrebi za stalnim provođenjem aktivnosti usmjerenih na smanjenje neprihodovane vode kroz usvajanje Deklaracije za smanjenje neprihodovane vode. Ovom konferencijom omogućena je i razmjena znanja, iskustava i najboljih praksi kroz intenziviranje saradnje i povećanje interakcije učesnika konferencije na regionalnom nivou.

Na konferenciji su uručeni certifikati učesnicima od strane predstavnika GIZ-a, g. Christophe di Marca.
Implementatori

Zemlje učesnice


  • Bosna i Hercegovina

  • Makedonija

  • Kosovo

Pretraga

Najave događaja

Dokumenti