Održane nacionalne konferencije u sklopu projekta ''Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Europi''


Održane nacionalne konferencije u sklopu projekta ''Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Europi''

U mjesecu aprilu 2016. godine održane su 3 jednodnevne konferencije u Prishtini (7. april 2016. godine), Skoplju (14. april 2016. godine) i Neumu (21. april 2016. godine) pod nazivom Upravljanje smanjenjem neprihodovane vode – prioritet i prilika za unaprjeđenje usluga. Konferencije su se održale u sklopu projekta ''Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Europi (JIE)'', kojeg implementiraju Udruženje ''Aquasan mreža u BiH'' i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Europi.

Nacionalnu konferenciju na Kosovu je organiziralo Udruženje vodovodnih i komunalnih preduzeća Kosova SHUKOS, u Makedoniji ADKOM i u Bosni i Hercegovini Udruženje poslodavaca komunalne privrede Federacije BiH i Udruženje Vodovodi Republike Srpske. Organizaciju svih konferencija podržalo je Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša ''Aquasan mreža u BiH''.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici javnih vodovodnih preduzeća, predstavnici njihovih osnivača, ministarstava  za resore vodoprivrede i zaštite okoliša, agencija za vode, fondova za zaštitu okoliša, kao i drugih relevantnih aktera uključujući predstavnike implementatora projekta i donatora.

Opći cilj konferencija je bio promocija novog načina upravljanja smanjenjem neprihodovane vode u vodovodnim sistemima u svrhu postizanja viših standarda kvalitete i održivosti komunalnih vodnih usluga. Pored toga, konferencije su omogućile razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi stečenih kroz projekat ''Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Europi'', te su se pružile informacije o aktuelnim programima i projektima, koje podržavaju međunarodne financijske institucije. Učesnicima konferencije su prikazani primjeri uspješno provedenih metoda smanjenja neprihodovane vode.

Projekat ''Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Europi (JIE)'' implementira se u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i na Kosovu. Projekat se financira od strane Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Vlade Švicarske, ukupne vrijednosti 437.000 EUR. Projekat implementiraju Udruženje ''Aquasan mreža u BiH'' i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga. Smanjenje neprihodovane vode obuhvata smanjenje fizičkih gubitaka (curenja) vode i administrativnih gubitaka (paušalni obračun, krađa vode i sl.) vode u vodovodnom sistemu.

U projektu učestvuje 9 vodovodnih preduzeća od kojih su iz svake države odabrana po 3 pilot preduzeća, JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina, KJP Vodovod Kochani, Makedonija i K.U.R. Prishtina Lipjan, Kosovo. U vodovodnim sistemima pilot JVP provedene su aktivnosti terenskog snimanja postojećeg stanja vodovodne mreže, detekcije gubitaka, dokumentiranja cjevovoda i unapređenja geografskog informacionog sistema (GIS-a), izrada vodnog bilansa, itd. Pored toga, za menadžere pilot JVP je omogućena obuka za upravljanje smanjenjem ne-prihodovane vode, a za timove teoretska i praktična obuka za detekciju curenja (kvarova) u vodovodnoj mreži. Pilotima JVP je donirana opremu za mjerenje, detekciju i otklanjanje kvarova u vrijednosti od preko 100.000,00 EUR. Kroz implementaciju ovog projekta, regionalni eksperti za upravljanje smanjenjem neprihodovane vode su zajedno sa predstavnicima pilot JVP izradili Studiju početnog stanja na nivou svakog JVP, te Procjenu trenutnog stanja neprihodovane vode u zemljama regiona. Tokom konferencije su prezentirane i Smjernice za smanjenje gubitaka vode koje koriste JVP u Njemačkoj i još nekoliko zemalja u Evropi.

Smjernice su izrađene od strane VAG Armaturen iz Njemačke i GIZ-a te su iste prevedene na albanski, makedonski i BHS jezike. Pored toga, svoj poseban doprinos dali su regionalni eksperti kroz projekat ''Smanjenje neprihodovane vode u JIE'' u obliku regionalnih preporuka, izrađenih na osnovu spomenutih Smjernica, koje su sažete u jedan poseban dokument.

 

 

 
Implementatori

Zemlje učesnice


  • Bosna i Hercegovina

  • Makedonija

  • Kosovo

Pretraga

Najave događaja

Dokumenti